A termék a kosárba került.
Új jelszó kérése

INGYENES KISZÁLLÍTÁS kupon + fontos tudnivalók. Ide kérem:

TOP termékek

Összehasonlítás

Nyelv váltás

Itt találkozhatsz velünk

Tanúsítvány

SSL Certificate

Rendezvénynaptár

2018. Május
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a Nagora Manufaktúra Kft. által a nagoramanufaktura.hu weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

2. Szolgáltató

Név: Nagora Manufaktúra Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Perényi út 29. 10. ép .fszt. 1.

Képviselő neve: Bedő Péter

Cégjegyzékszám: 01-09-194199

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25004898-2-41

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Számlaszám: 11707000-20488811-00000000

E-mail cím: nagora@nagoramanufaktura.hu

Telefonszám: +36-30/239-4075

Tárhelyszolgáltató neve, elérhetősége: UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Major köz 2. I/15., unas@unas.hu, +36-99-505-376

3. Személyi, tárgyi és időbeli hatály

3.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Nagora Manufaktúra Kft. (székhely: 1037 Budapest, Perényi út 29. 10.ép.fszt.1., cégjegyzékszám: 01-09-194199, adószám: 25004898-2-41) (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.nagoramanufaktura.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott Szolgáltatói szolgáltatás igénybevételének igénybeFelhasználó (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit, különös tekintettel a közöttük létrejött adásvételi jogviszonyra. (A Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban külön külön: Fél, együttesen: Felek.)

3.2. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.nagoramanufaktura.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

3.3. Az ÁSZF 2015. december 5-étől határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható, és visszavonásig hatályban marad.

4. Általános rendelkezések

4.1. A Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak - , az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

4.2. Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

4.3. A szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. elállás) a Szolgáltató székhelyére, illetve a Felhasználó a megrendelés során megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

4.4. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

4.5. Jelen ÁSZF elérhető a következő weboldalon: https://nagoramanufaktura.hu/shop_help.php

4.6. A szerződés nyelve magyar.

 

5. Honlapon folytatott tevékenység

5.1. A Honlapon egyrészt szöveges tartalmak, írások jelennek meg egészséges és tudatos életmód, bőrápolás témában, másrészt a Nagora Manufaktúra Kft. által gyártott és forgalmazott, a Honlap webáruházában elérhető natúrkozmetikai termékek kizárólagosan online értékesítésével foglalkozik. 

5.2. A Honlapon található webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg.

6. Felhasználási feltételek

6.1. Igénybevétel feltételei

6.1.1. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz kötöttek.

6.1.2. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

6.1.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

6.1.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje

6.2. Felelősség

6.2.1. A megjelenített képek a termékeken túl esetenként kiegészítőket, díszítő elemeket is tartalmaznak, melyek nem képezik részét az eladásra kínált terméknek. A Szolgáltató termékei kézműves termékek, ezért a képeik eltérhetnek a valóságos kinézettől. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

6.2.2. A Honlapon található információk, az ott megjelenő szöveges tartalmak, írások jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, nem teljes körűek, nem minősülnek tanácsadásnak, szakvélemyénynek, egyéni preferenciákat tükröznek. Ezen információk, szöveges tartalmak, írások pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.2.3. Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottjai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és a Honlap böngészésével elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

6.2.4. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Szolgáltató minden esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

6.2.5. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmakat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni, melyekért felelősséget nem vállal.

6.2.6. A Honlap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.2.7. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

6.2.8. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

6.2.9. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

6.2.10. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

6.2.11. A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

6.2.12. A Felhasználó felelős hozzáférési jelszavának titokban tartásáért, az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

6.3. Szerzői jogok

6.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek között valamennyi szöveget, képet, grafikai elemet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

6.3.2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

6.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

6.3.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

7. Megrendelés folyamata

A Honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A Honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. Az akciós termékeknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Ezt követően lehetőség van belépésre (a már regisztrált Felhasználók számára), regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő, a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon túl egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a Honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól a nagora@nagoramanufaktura.hu címen, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. Elfelejtett jelszó esetén a Honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.

Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a Honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot.

Szállítási mód tekintetében kizárólag házhozszállításra van lehetőség. A szállítást a Fürgefutár.hu Kft. csomagküldést szervező cég szállítmányozó partnere, a GLS végzi. A szállítás költsége a terméket megrendelő Felhasználót terheli. Kivétel ez alól a Szolgáltató által indított ingyenes kiszállítást biztosító akciók.

Kétféle fizetési mód választására van lehetősége a Felhaszálónak.

Az Előre utalás esetében a megrendelés ellenértékét előre kérjük a Szolgáltató OTP banknál vezetett 11707000-20488811-00000000 számú bankszámlájára átutalni. A megrendelt terméket ezt követően szállítjuk ki.

Az Utánvéttel történő fizetés esetében pedig a megrendelt terméket kiszállításkor kell a futárnak készpénzben kifizetni. Ez esetben a termék árán és a kiszállítás díján túl készpénzkezelési költséget is kell fizetnie a Felhasználónak.

A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a Honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé a nagora@nagoramanufaktura.hu e-mailes elérhetőségen.

Megrendelési szándéktól függetlenül a regisztrált Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

A regisztrált Felhasználók számára a megrendelési folyamat során bármikor lehetőség van a Kosár és annak tartalmának elmentésére a Kosár mentése gombra történő kattintással. Így a vásárlás egy későbbi időpontban folytatható.

A megrendelési folyamat összegző oldalán lehetőség van a Szolgáltató által kibocsájtott kedvezményre jogosító kupon beválltására a kód erre a célra szolgáló rublikába történő beírásával.

Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

8. Ajánlati kötöttség, megrendelés feldolgozása, visszaigazolás, szerződés létrejötte

8.1. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését követő 48 órán belül, e-mail útján visszaigazolja megrendelés megérkezését a Felhasználó részére. A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között érvényes szerződés jön létre.

8.2. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

8.3. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

8.4. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, illetve Szolgáltató egyéb módon sem fogadja el Felhasználó ajánlatát, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

8.5. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés nyelve magyar.

8.6. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

9. Vételár, fizetés és számlázás

9.1. Vételár

A vételár a termékár, a kiszállítási díj, illetőleg utánvétel esetén a készpénzkezelési költség együttes összege. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A termékárak nem tartalmazzák a kiszállítás, valamint utánvétes fizetési mód esetén a készpénzkezelés díját, melyek egyébként a vételár egyik tételének minősülnek, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Felhasználónak a készpénzkezelési díjat csak utánvétes fizetési mód esetén, míg a kiszállítás költségét előre utalásos és utánvétes fizetési mód esetén egyaránt meg kell fizetnie, kivéve, ha a vonatkozó szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A mindenkor hatályos kiszállítási és készpénzkezelési díjakat a Honlapon közzétett, Információk menüpont alatt megtalálható Szállítás fül tartalmazza.

A vételár minden eleme forintban értendő, és tartalmazza az áfát, bruttó összegben jelenik meg a Honlapon. A Szolgáltató a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Felhasználó által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

9.2. Fizetési módok

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Felhasználó a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

9.2.1. Előre utalás

Előreutalásos vásárlás esetén a Felhasználó a vételárat előre átutalja az Szolgáltató OTP banknál vezetett 11707000-20488811-00000000 számú bankszámlájára.

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató Díjbekérőt állít ki, amit haladéktalanul elküld a Felhasználó e-mail címére.

A Szolgáltató kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Felhasználó részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 14:00 órával bezárólag az Szolgáltató jelen pontban megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

Az elektronikus számla kiállítása is ugyanezen a napon történik, melyet a Szolgáltató haladéktalanul elküld a Felhasználó e-mail címére.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Szolgáltatónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Szolgáltatót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

9.2.2. Utánvétel

Utánvétes vásárlás esetén a Felhasználó arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az utánvétes fizetési mód válsztásakor a készpénzkezelési költséget kell fizetnie, mely a vételár részeként kerül feltűntetésre. A mindekori  készpénzkezelési költség a Szolgáltató Honlapjának Információk menüpontjának a Fizetés fülén kerül feltűntetésre.

Utánvéttel történő fizetés esetén az elektronikus számlát azon a napon állítjuk ki, amelyiken a Szolgáltató OTP banknál vezetett 11707000-20488811-00000000 számú bankszámlájára vételár közép-európai idő szerint 14:00 órával bezárólag hiánytlanul beérkezett és jóváírásra került. Ugyanezen napon küldjük el a számlát a Felhasználó e-mail címére.

9.3. Számlázás

Szolgáltató a számlát a termék kiszállításának napján elektronikus úton (e-mail) PDF formátumban küldi a Felhasználó részére.

Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya, és a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezik a számla ilyen módon való kiküldéséhez.

A számlázást a KBOSS.hu Kft. (Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b., Cégjegyzékszám:13-09-101824, Adószám: 13421739-2-13, E-mail: info@szamlazz.hu) számlázási szolgáltató partnerünk segítségével végezzük. Tevékenységéért, illetve az általa üzemeltett számlázási rendszerben bekövetkező hibákért felelősséget nem vállalunk.

10. Szállítás és panaszkezelés

10.1. A szállítás minden esetben a Felhasználó által a megrendelés során rögzített Magyarország területén lévő szállítási címre, házhoz történik.

10.2. Általánosságban hetente, hétfőnként, 08:00-17:00 óra között van kiszállítás, az előző hét csütörtök reggel 08:00 óráig beérkezett megrendendelések esetében. Az ezt követően beérkezett rendeléseket a következő hét hétfőjén szállítjuk ki. Erre azért van szükség, mert termékeink frissességét úgy biztosítjuk, hogy nem készletre gyártunk, hanem az alapanyagokat hetente, frissen szerezzük be és készítjük el a megrendelt terméket. Amennyiben a fent megjelölt időpontok munkaszüneti napra esnek, a szállítás határideje a következő hét azonos napja. A szerződés megkötését követően a Szolgáltató köteles a jelen pontban rögzített szállítási határidőkkel, de legkésőbb harminc napon belül a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

10.3. A vételár részét képező kiszállítási díj jelen ÁSZF 10.1. és 10.2. pontjában részletezett alapszolgáltatást fedezi. A Felhasználónak természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a kézbesítés eltérő feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Felhasználónak a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.

10.4. Amennyiben a Felhasználó hétköznap 08:00-17.00 óra között a munkahelyén tartózkodik, lehetősége van a megrendelési folyamatban szállítási címként a munkahely címét megadnia.

10.5. A szállítást a Fürgefutár.hu Kft. (Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28., Cégjegyzékszám: 01-09-946845, Adószám: 22966331-2-42, Telefon: +36-1-900-9669) csomagküldést szervező cég szállítmányozó partnere, a GLS végzi. A csomagküldést szervező cég, a futár, illetve a futárcég hibájából eredő kiszállítási pontatlanságért nem vállalunk felelősséget.

10.6. A csomag feladásakor a futárszolgálat e-mailben értesíti a címzettet, hogy a következő munkanapon csomagja kiszállításra kerül. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összegét. A kiszállítás napjának reggelén, értesítést kap a címzett, mely tartalmazza a futár telefonszámát, a GLS Ügyfélszolgálat telefonszámát és egy 3 órás időablakot a várható kézbesítésről. A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén e-mailes értesítés kerül kiküldésre a címzetteknek. Az e-mailben megadott linken keresztül a címzett kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, egy másik címre, személyes csomagátvételt egy meghatározott listából kiválasztott GLS CsomagPontban, illetve visszautasíthatja a csomag átvételét

10.7. Sikertelen kézbesítési kísérlet után a futár még kétszer kísérli meg kézbesítési a csomagot a Felhasznéló által megadott szállítási címen. Már az első kézbesítési kísérlet után a csomag a GLS depóvárosokban (https://gls-group.eu/HU/hu/depo-gls-csomagpont-kereses) is átvehető, igény szerint munkaidő után is 17 - 20 óra között.

10.8. A Felhasználó a csomag aktuális helyzetéről, a szállítási időpont vagy a szállítási cím módosításával kapcsolatban a Fürgefutár.hu Ügyfélszolgálatán a +36-1-900-9669 telefonszámon érdeklődhet hétköznapokon 8:00-18:00 óra között.

10.9. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Felhasználó érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Felhasználó terhére esnek, és a Szolgáltató ezekért sem a Felhasználó, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

10.10. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges alapanyag vagy csomagolóanyag beszállítói hiányának következményeként letrejött nem teljesítésért, de köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, és a Felhasználó kérésére a már visszaigazolt megrendeléseket megtartani vagy törölni. A megrendelés törlése esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználó által esetlegesen már megfizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszafizetni.

10.11. A Felhasználó a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni, mellyel a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, és a Felhasználó birtokba veszi a terméket, ezzel a a kárveszély átszáll a Szolgáltatóról a Felhasználóra. Ezt követően a Szolgáltatónak mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

10.12. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, illetve amennyiben a küldemény nem a Felhasználó részéről megvásárolt termékeket tartalmazza, a Felhasználó a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben nem veszi át a csomagot, köteles a futártól jegyzőkönyv felvételét kérni és a hibát (hiányosságot) késedelem nélkül közölni a Szolgáltatóval a Honlapon, a Információk menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül. A termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Felhasználó köteles.

10.13. Amennyiben a termékekkel, illetőleg a Szolgáltatói szolgáltatással összefüggésben a Felhasználónak panasza merül fel, úgy azt köteles a Honlapon, a Információk menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg a Szolgáltató székhelyére is megküldheti. Az Szolgáltató a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Felhasználót a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

11. Elállási jog

11.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § e) pontja alapján kozmetikumok vonatkozásában nem illeti meg a Kr. 20.§-ában meghatározott elállási jog. A Nagora Manufaktúra Kft. ennek ellenére, a jelen pontban meghatározott elállási jogot biztosít Felhasználó Vásárló részére.

11.2. Az ÁSZF 11. pontjában foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

11.3. A Fogyasztó a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

11.4. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát és a Fogyasztó bankszámlaszámát is magában foglaló egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató székhelyére legkésőbb a határidő lejártának napján feladott ajánlott-tértivevényes levélpostai küldemény útján. A nyilakozat elkészítéséhez a Fogyasztó felhasználhatja a Honapról letölthető elállási nyilatkozat mintát is. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított elektronikus számla nyomtatott példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás a Szolgáltató részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) a szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

11.5. A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt elállási nyiltkozat elküldésével és a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Fogyasztó viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

11.6. A Szolgáltató a vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a Fogyasztónak, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is. A Szolgáltató a visszaszármaztatási költségekkel csökkentett vételárat fizeti vissza a Fogyasztónak, amennyiben a Fogyasztó és a Szolgáltató a visszaszármaztatási költség átvállalásra irányuló külön írásbeli megállapodás köt. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

11.7. A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

11.8. A Fogyasztót nem illeti meg a 11.3. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási jognyilatkozathoz mellékelt állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége az eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 50 (ötven) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.

11.9. A akciós termékcsomagra (több termék együttese) vonatkozó szerződéstől történő elállás esetén az elállási jog kizárólag a teljes csomagra, a benne lévő valamennyi termékre együttesen és egységesen érvényesíthető. Amennyiben a termékcsomagba tartozó termékek bármelyikére a 11.8. pontban foglalt feltételek egyike teljesül, akkor a Fogyasztó az elállási jogát sem a termékcsomagra (termék-együttesre) nézve, sem pedig az egyes termékeket illetően nem gyakorolhatja. Jelen szakasz rendelkezéseit kell alkalmazni Szolgáltató által Fogyasztó részére küldött valamennyi ajándékra is, amennyiben az ajándék a Honlapon megvásárolható.

11.10. A Fogyasztó érdekmúlásra hivatkozással a szerződéstől nem jogosult elállni

 • amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta;
 • az átutalás késedelme, illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt;
 • ha a megrendelést a jelen ÁSZF 10.2. pontjában rögzített szállítási határidők figyelmen kívül hagyása miatt nem kapta meg az általa kívánt időpontban.

11.11. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

11.12. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1. Panaszügyintézés helye

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Mandragóra Manufaktúra Kft.

Levelezési cím: 1037 Budapest, Perényi út 29. 10.ép.fszt.1.

E-mail cím: nagora@nagoramanufaktura.hu

12.2. Panaszügyintézés módja, határideje

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Szolgáltató termékével, szolgáltatásával összefüggésben a Felhasználónak mégis panasza merül fel, úgy azt a Honlapon, az Információk menüpont alatt az Elérhetőség fülön található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg a Szolgáltató székhelyére is megküldheti. A Szolgáltató a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Felhasználót a vizsgálat eredményéről.

12.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

12.3.1.A Felek a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos, békés úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek.

12.3.2. A panasz elutasítása esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 • Kötelezéttséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/. Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület (Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)
 • Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
13. Szerződés módosítása, megszűnése

13.1. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor, a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép hatályba, és a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan. A módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően az Szolgáltató Honlapján külön közleményben értesíti a Felhasználót és a leendő szerződéses partnereit.

13.2. A szerződés a teljesítéssel megszűnik. Szerződést megszűntető teljesítésnek a Szolgáltatói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítése minősül.

13.3. A szerződő Felek az adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

14.2. Amennyiben a Honlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékekre vagy azok áraira vonakozóan, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése és módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely Fél elálljon a szerződéstől.

14.3. Felhasználó az eladói szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi tárolásához kifejezetten hozzájárul. A Honlap adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  https://nagoramanufaktura.hu/shop_help.php

14.4. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

14.5. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

14.6. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához

14.7. A jelen ASZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

15. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: http://mandragoramanufaktura.hu/shop_help

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.11.20.

1. Bevezetés

A Nagora Manufaktúra Kft. (székhely: 1037 Budapest, Perényi út 29. 10.ép.fszt.1., cégjegyzékszám: 01-09-194199, adószám: 25004898-2-41) (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.nagoramanufaktura.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) eladói szolgáltatás, valamint kapcsolódó tartalmak, szövegek, cikkek, információk megosztása céljából honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli. (A Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban külön-külön Fél, együttesen: Felek.) Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Szolgáltató és partnerei számára kiemelt fontosságú a Felhasználók személyes adatainak védelme. A Honlap használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény). A Felhasználó adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. a szállításért, számlázásért, fizetésért felelős partnereink, melyek esetében adatközlés nélkül nem tud megvalósulni a vásárlási folyamat). Munkatársaink, partnereink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

2. Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1)  pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3. Adatkezelő megnevezése

Név: Nagora Manufaktúra Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Perényi út 29. 10. ép .fszt. 1.

Levelezési cím: 1037 Budapest, Perényi út 29. 10. ép .fszt. 1.

Üzlethelyiség címe: 1037 Budapest, Perényi út 29. 10. ép .fszt. 1.

Képviselő neve: Bedő Péter

Cégjegyzékszám: 01-09-194199

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25004898-2-41

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Számlaszám: 11707000-20488811-00000000

E-mail cím: nagora@nagoramanufaktura.hu

Telefonszám: +36-30/239-4075

Adatfeldolgozó és tárhelyszolgáltató neve, elérhetősége: UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Major köz 2. I/15., unas@unas.hu, +36-99-505-376

 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik, így az 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

4. Kezelt adatok köre

Technikai adatok

A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja.  A sütik a Felhasználó számára hozzáférhetővé teszik a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások egy, máshogy nem elérhető részét, valamint segítenek abban, hogy a Felhasználó jobb böngészési élményben részesüljön, és az őt érdeklő tartalmakkal, ajánlatokkal találkozzon a világhálón.

A cookiek elfogadása nem kötelező, a böngészőprogramban letiltható. Ám egyes szolgáltatások csak ezek elfogadásával vehetők igénybe.

Naplózás

Minden alkalommal, amikor a Felhasználó felkeres egy weblapot, a számítógépe nagy mennyiségű információt küld a szervernek. A legtöbb szerver ezeknek az információknak egy részét naplófájlokban őrzi meg, melyek segítségével képet lehet alkotni például arról, hogy melyek a leglátogatottabb lapok, milyen külső weboldalakról érkeznek oda a legtöbbször, és hogy az olvasók milyen böngészőket használnak.

Ezeket az adatokat a Szolgáltató harmadik fél számára nem adja ki (kivéve a Szolgáltató tárhely-szolgáltatójának). Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció, termék és hírlevél szolgáltatás megrendelése

A regisztráció és regisztráció nélküli merendelés során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • email cím
 • jelszó - csak regisztráció során
 • kapcsolattartó neve
 • telefonszám
 • számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám)
 • szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám) - amenyiben eltér a számlázási címtől

Az adatok megadását követően Szolgáltató emailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

Szolgáltató kizárólag Felhasználó jelszavának lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem.

Felhasználó a regisztráció során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott termékértékesítés, szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Ilyen, nem kötelező adat lehet például a hírlevélre való feliratkozás, melyet a Felhasználó a regisztráció során az „Igényel hírlevelet” melleti box kipipálásával adhat meg.

Szolgáltató a Honlapon termékek megrendelésére és hírlevél szolgáltatás megrendelésére biztosít lehetőséget. Szolgáltató a megrendelési folyamatok során a Felhasználó által megadott adatokat, valamint a keletkezett technikai adatokat (pl. a megvásárolni kívánt, de még meg nem rendelt termék adatai) kezeli.

Felhasználó a megrendelés során - nem kötelező jelleggel - további adatokat is megadhat. Ezek megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató azokat a szolgáltatásának keretében megőrizze.

5. Adatkezelés időtartama

A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart, de legalább a Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 169. § (1) pontja szerinti időtartamig amennyiben a Felhasználó vásárolt már a Szolgátató Honlajáról. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor.

A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre. Ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A Felhasználó által megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlését, illetve a hírlevél szolgáltatás esetében amíg nem iratkozik le róla.

6. Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az termékértékesítésnek, szolgáltatás nyújtásának alapjául szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, a szállítás, a számlázás, és az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A szerver által rögzített és tárolt adatokhoz a szerverüzemeltetést végző vállalkozás (UNAS Online Kft.) rendszergazdája fér hozzá.

A webáruházunkba történő regisztrációkor, hírlevélküldés regisztrációkor megadott nem nyilvános adataihoz (e-mail cím, jelszó) csak az Szolgáltató adatkezelője fér hozzá.

A személyes kapcsolatfelvétel során hozzánk került adatait az a munkatársunk kezeli, akivel Ön felvette a kapcsolatot.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Nagora Manufaktúra Kft., 1037 Budapest, Perényi út 29. 10.ép.fszt.1.

Email cím: nagora (kukac) nagoramanufaktura (pont) hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédeli és Információszabadság Hatóság segítségét is (http://www.naih.hu/).

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Kapcsolattartás

A Szolgáltató a Felhasználóval a kapcsolatot első sorban a Felhasználó által megadott e-mail címen, elektronikus levél (e-mail) formájában tarja.

Az email címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére. A Szolgáltató a termék megrendelési folyamat során szükséges értesítéseket, a Felhasználó tájékoztatását szolgáló információkat e-mail útján küldi meg a Felhasználó számára. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A megrendelési és teljesítési folyamat során a nagyon fontos közlendőket a Szolgáltató SMS –ben is küldheti. Az SMS értesítésekről a Felhasználó e-mailben leíratkozhat.

Remarketing: Amennyiben a Felhasználó érdeklődést, ráutaló magatartást tanúsít egy termékkel vagy akcióval szemben, a Szolgáltató felkeresheti képi (banner) és szöveges ajánlataival a felhasználó böngészőjáben elhelyezett sütik segítségével.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó megrendeléssel, a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Nyilatkozat

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul a benne meghatározott adatkezelésekhez.